top of page
AgroMonet_411h_české peníze.jpg

Novostavba porodny skotu, Těšany


Název projektu: Investice do zemědělského podniku_Agro MONET, a.s.
Číslo projektu:   21/012/0411h/564/000602
Popis projektu:  Projekt je spolufinancován z národních zdrojů. Projektem dojde ke zmodernizování zázemí pro chov skotu (welfare), omezení NH3 ve stájovém prostředí a zvětšení skladovacích kapacit hnoje, což se projeví v celkové ekonomice chovu skotu.

                                                                            

                                                                                                                  2021-2024

bottom of page