top of page
Živočišná výroba

Živočišná výroba

welfare chov a špičková úroveň

​Chov v souladu s principy welfare naplňuje pro chovaný skot materiální a nemateriální podmínky, které jsou předpokladem zdraví, kdy je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím.

Tyto principy plně respektujeme a poskytujeme našim chovaným zvířatům maximální možnou péči, která se pak projevuje na kvalitě produkovaného masa a kvalitě a množství nadojeného mléka. Díky pozornosti, kterou věnujeme složení a způsobu krmiva v souladu s ostatními podmínkami welfare

se můžeme pochlubit vysokou celoživotní užitkovostí našich dojnic.


 

Chov skotu

Chov skotu a výroba mléka

Na farmě v Těšanech průměrně chováme 830 kusů dojnic a 1700 kusů zástavu (telat, jalovic) holštýnského plemene a kříženců jiných plemen.   

Na krmný žlab zakládáme jednotnou krmnou dávku několikrát denně a pečlivě kontrolujeme zdravotní stav celého stáda, zejména stav mléčné žlázy a stav končetin.

Provádíme plně řízenou reprodukci a inseminaci ve spolupráci se společností ALTA.

Používáni jsou pouze geneticky dobře prověření býci s vysokou opakovatelností. Budoucí cíle ve šlechtění jsou zaměřeny především na bezproblémovost, dlouhověkost, nízký počet somatických buněk, výborné zabřezávání dcer, kvalitní složky, beta-kasein A2A2, vyšší výtěžnosti sýrů a samozřejmě harmonický exteriér v souladu s mléčnou užitkovostí.

bottom of page